Over deze websiteVragen...


Deze website maakt het mogelijk om standaard meerkeuze vragen te maken voor groepen in kinderen van het basisonderwijs. Het gebruik is volstrekt anoniem mogelijk. Voor leerkrachten is het mogelijk om de vorderingen van de leerlingen te monitoren wanneer de leerlingen de groepscode gebruiken die door de leerkracht is aangemaakt. Een leerkracht kan ook eigen vragenlijsten maken en beschikbaar stellen aan de eigen groep. Het gebruik van de applicatie is gratis zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. De default vragenlijsten zijn soms voorzien van afbeeldingen (zie het voorbeeld hieronder), maar er zijn ook vragenlijsten zonder afbeeldingen. De vragenlijsten werken in pricipe op alle devices, dus telefoon, tablet, chromebook, pc het maakt niet uit. De backend voor de leerkracht werkt het best met een laptop omdat er dan meer gegevens getoond kunnen worden.

Een voorbeeld vraag: